ISO LT

Kokybės ir aplinkosaugos standartai

Kokybės valdymo sistema yra grindžiama ISO 9001 ir ISO 14001 standartais, kurie yra įdiegti visose Onninen įmonėse.

Onninen meistriškumas

(Kokybės politika)

Mūsų tikslas – nuolat tobulinti strategiją, valdymą ir produktyvumą. Tą darome siekdami garantuoti, kad verslo operacijos vyksta sklandžiai, kad mes visada domimės rinkos poreikiais ir teikiame savo klientams bei tiekėjams geriausias paslaugas.

Onninen meistriškumas apima šiuos aspektus:

 • Vadovaujamas ir prižiūrimas planavimas bei tikslų kėlimas
 • Veiksmų planų sudarymas ir vystymas
 • Pasirinktų veiksmų planų prioritizuotas vykdymas
 • Reikiamų pokyčių organizavimas ir įgyvendinimas
 • Įvertinamas ir peržiūrimas tobulėjimas.

__Kokybės valdymo sistema yra grindžiama ISO 9001 ir ISO 14001 standartais, kurie yra įdiegti visose Onninen įmonėse. __

[Sertifikatatas lietuvių kalba]
(https://assets.ctfassets.net/wzjhf3pmxyuk/eNVnhab5I8zbIUXOgR8Mp/cfa42c1ac252426df3bcc23acf31d369/ISO_sertifikatas.pdf)

Sertifikatas anglų kalba

Rūpinimasis aplinka (Aplinkosaugos politika)

PIRMENYBĖ APLINKAI, KLIENTUI IR TIEKĖJUI

 • Palaikome ir patariame klientams rinktis aplinkai nekenkiančius sprendimus
 • Įsipareigojome nuolatos gerinti aplinkos apsaugą.
 • Aplinkosaugos vadybą priskyrėme aukščiausiems įmonės prioritetams.

Aplinkosauga yra Onninen valdymo sistemos dalimi.

 • Mokome ir motyvuojame visus darbuotuojus veikti atsakingai ir nekenkiant aplinkai.
 • Siekiame savo veikloje ir paslaugose sumažinti energijos emisiją ir atliekas.
 • Vertiname aplinkosaugos rodiklius renkantis ir vertinant tiekėjus ir sudarant produktų asortimentą.
 • Pripažįstame ir laikomės aplinkosaugos įstatymų ir taisyklių.