„Kesko Grupės“ Prekybos Atitikties ir Eksporto Kontrolės Programa

„Kesko Grupės Atitikties ir Etikos funkcija“ koordinuoja su prekybos sankcijomis ir eksporto kontrole susijusią atitikties veiklą „Kesko Grupės“ lygiu, apimančią visas dukterines įmones, tokias kaip Onninen. Ši grupės funkcija atidžiai stebi tarptautinių prekybos sankcijų ir kitų ribojančių priemonių plėtrą, kurias taiko ES, JAV, JK ir kitos taikomos jurisdikcijos bei institucijos.
„Kesko“ verslo padaliniai, palaikomi „Grupės Atitikties ir Etikos funkcijos“ bei grupės teisininkų, vykdo būtinus patikrinimus ir kitas atitikties kontrolės priemones, kad užtikrintų visišką atitiktį galiojančiam reglamentui. Siekdama palaikyti savo prekybos atitikties ir eksporto kontrolės programą, „Kesko“ naudoja komercinę patikros ir stebėjimo priemonę, kurią teikia vienas iš pirmaujančių paslaugų tiekėjų, teikiant tarptautines trečiųjų šalių rizikos valdymo paslaugas. Be to, „Kesko“ ketvirtiniai rizikos vertinimai ir vidinis auditas padeda plėtoti su trečiųjų šalių valdymu susijusią atitikties kontrolę.
Tarptautinei bendruomenei energingai taikant naujas sankcijas Rusijai ir Baltarusijai dėl Rusijos karinės invazijos į Ukrainą, „Kesko“ ėmėsi veiksmų, siekdama dar labiau sustiprinti atitikties kontrolę ir priemones, siekdama užtikrinti, kad jos klientai, tiekėjai ir kiti verslo partneriai bei atitinkami jų gaminiai ir paslaugos, tiesiogiai ar netiesiogiai nebūtų taikomos sankcijos ar kitos ribojančios priemonės, kurias taiko JT, ES, JAV, JK ar kiti taikomi režimai. Šios kontrolės priemonės apima, bet neapsiriboja, eksporto, reeksporto, embargo, perdavimo, importo, pardavimo ir pirkimų kontrolės priemones, atsižvelgiant į „Kesko“ verslo veiklai taikomus reikalavimus.
„Kesko“ nuolat stengiasi užtikrinti, kad ji visiškai laikytųsi dabartinių ir būsimų prekybos sankcijų bei su eksporto kontrole susijusio reguliavimo ir kad mūsų atitikties kontrolė būtų veiksminga.
Norėdami gauti papildomos informacijos apie „Kesko Group“ Prekybos Atitikties ir Eksporto Kontrolės Programą, galite susisiekti su Jyri Wesanko (Atitikties ir etikos direktoriumi, [email protected] arba +358 50 572 9688).

Pagarbiai
Generalinis direktorius
Arvydas Salietis